آرسنال × استوک سیتی
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
ساعت ۱۸:۳۰
پسورد :۱۲۳۴
این بازی از شبکه آرسنال و شبکه لایو پخش خواهد شد
کانال تلگرام جنبش هواداران افراطی آرسنال

Channel 3

Channel 17

Channel Arsenal

Channel Live

Close