https://ssl.gstatic.com/onebox/sports/logos/-m-0xbm__56x42.png     

   آرسنال        ردینگ

League Cup Round of 16
شنبه ۰۴ آبان ماه
ساعت ۲۲:۱۵
این بازی تنها با یک کیفیت پخش میشود

  • تصاویر ۵ دقیقه قبل از بازی ارسال خواهد شد
  • تصاویر با دو کیفیت ۱۲۶ و ۲۵۶ پخش میشود.
  • کیفیت پیش فرض بر روی ۲۵۶ میباشد.
  • برای سوئیچ بین کیفیت ها از playlist استفاده نمایید.
  • برای حمایت از ما بر روی تبلیغات سایت کلیک نمایید.

درصورتی که تصویر برای شما نیم صفحه باز شد مشکل از مرورگر شما میباشد و با چند بار رفرش صفحه درست خواهد شد

telegram.arsenal